ПРОМОТИРАНЕ НА ОСНОВНОТО ОБНОВЯВАНЕ

Тук можете да намерите информация за медии и събития, които насърчават основното обновяване и неговите ползи и разходи за собствениците и инвеститорите на сгради, включващи участници от страна на предлагането в медийната работа, събития и финансиране и организирани/участни от партньори на QualDeEPC.

ТЪРСЕНЕ НА МЕДИИ И СЪБИТИЯ ПРОМОТИРАЩИ ОСНОВНОТО ОБНОВЯВАНЕ

Назад
Име на събитието
Бюлетин 3
Тип
Медия
От дата/час
01/12/2021
Област
Национален
До дата/час
31/12/2021
Място
Текст
Основният резултат, публикуван тази година, е Бялата книга с добри практики и предложения за усъвършенстване процедурите за енергийно обследване на европейски ниво. Тя надгражда Зелената книга, като взема предвид Доклада за обратната връзка от заинтересованите страни (Veselá et al. 2021) и собствениците на сгради (Žogla et al. 2021). Бялата книга ще бъде основата за специфичната за страната адаптация, обсъждане и доколкото е възможно, прилагане на разработените политически предложения в пътните карти за сближаване и действия за дълбоко обновяване.
Уебсайт/Линк за информация
https://www.eap-save.eu/images/qual/QualDeEPC_Newsletter_.docx

ВЪВЕДЕТЕ МЕДИИ И СЪБИТИЯ ПРОМОТИРАЩИ ОСНОВНОТО ОБНОВЯВАНЕ