Системи за отопление

Различните видове отоплителни системи се различават в зависимост от източници на топлина, от вида на топлоносителя, от температурата на топлоносителя, от вида на отоплителния елемент и т.н. Локално отопление означава, че източника на топлина (например камина) е в стаята, която трябва да се отоплява. Централно отопление обикновено се използва при по-студен климат за отопление на къщи и обществени сгради. Тези системи обикновено имат котел, пещ или термопомпа, за да нагряват вода, пара или въздух. В големите градове се използва и квартално отопление.

Постигането  на  топлинен  комфорт  през студените  месеци  в  годината  е възможно само при добре функционираща отоплителна инсталация, която, освен да гарантира комфорта на обитателите, е добре да бъде и достатъчно ефективна от икономическа и енергийна гледна точка. Възможностите днес съвсем не са малко, както по отношение на вида на системата за отопление, така и по отношение на вида на топлоносителя и енергоносителя, вида на отоплителните тела и т.н.

Върху избора на система, обикновено влияят редица фактори като предназначение на сградата, метод на изграждане, продължителност на експлоатация, вида на енергоносителя и т.н. Обикновено, изборът на вида отопление се оказва една от най-трудните задачи за собственика.

 

Избор на генератор на  топлина

 

Първата стъпка обикновено е изборът на генератор на топлина. Трябва да се вземат предвид няколко фактора, сред които: дали се предвижда сградата само да се отоплява или ще е необходимо и охлаждане; в случаите, в които се предвижда отопление  с котел, съответно  кой е  подходящият енергоносител  – биомаса, газ, ток; при необходимост и от отопление, и от охлаждане, какви са възможностите при избор на термопомпен агрегат, с оглед избор на подходящ вариант, съобразен с възможните източници на енергия – вода/въздух, вода/вода, геотермални сондажи вертикални или хоризонтални. Необходимо е също да се уточни дали отоплението ще е децентрализирано или локално   за   всяко   помещение,   при   което   е   възможно   използването   на електрически уреди тип конвектори. При реализиране на система и за отопление, и за охлаждане при избор на локално охлаждане, то често се реализира с климатизатори тип сплит система. При жилищните сгради е добре да се вземе предвид и периодът на използваемост на сградата, т. е. дали тя ще се използва целогодишно или сезонно.

КОНДЕНЗАЦИОНЕН КОТЕЛ

Сред често срещаните решения за отопление на жилищни сгради са отоплителните инсталации с котел. Кондензационните котли работят чрез нагряване на вода чрез изгаряне на дизел или природен газ и се възползват от кондензацията на водната пара, съдържаща се в изпаренията, поради което са по-ефективни от конвенционалните котли. При избора на отоплителна инсталация, преди уточняване на вида на захранване на котела, е добре да се вземат предвид и експлоатационните разходи. Сред възможните енергоносители са твърдо гориво – най-често дърва или пeлети, природен газ,  електрическа енергия. Най-търсено за жилищни сгради си остава използването на котел на твърдо гориво или газ. Все по-голяма популярност добиват и котлите на пелети.

Термо помпи

За отопление на еднофамилни къщи все по-често се използват термопомпи или котли на пелети. И двата източника работят с енергоносители, причисляващи се към възобновяемите енергийни източници.

Термопомпите постепенно стават популярни в днешно време. Растящата цена на енергията е причина все по-често те да се монтират в жилищни сгради (особено еднофамилни такива).
Най – важните предимства на термопомпата са:

Централизирано топлоснабдяване

Централизираното топлоснабдяване обозначава режим на отопление, с който човек може да отоплява различните стаи на къща, сграда или град от един генератор на топлина, обикновено наричан бойлер или централно отопление. Топлината се пренася посредством топлопреносна течност, в тръби, към радиатори или директно чрез горещ въздух, в канали, към различните помещения. Източникът на топлина може да бъде изгарянето на гориво или електричество, както и геотермална енергия.