ПРИНЦИПИ

Една сграда се състои от основи, конструкция, външни стени, вътрешни прегради, стълбища и /или асансьори, ВиК и електрически инсталации.

 

Когато се извършва обновяване от гледна точка на енергийната ефективност, се вземат предвид основно: ограждащите елементи (външни стени врати и прозорци, покрив и сутерен) и технологичните системи (за отопление, охлаждане и БГВ). Ограждащите елементи на сградата са покрив, стени, под, прозорци, врати.

 

Енергийните характеристики на сградата зависят от материалите, от които е изградена и техните коефициенти на топлопреминаване, ориентацията на сградата и климатичната зона, в която е разположена.

 

При извършване на основно обновяване на една сграда трябва да има предвид премахването на топлинните мостове, чрез подобряване на изолация, подмяна на врати и прозорци, избягване на поява на влага и конденз.

 

Подмяната на технологичните системи за отопление, охлаждане и БГВ трябва да бъдат от най-висок клас А или по-висок, за да се гарантира ефективността им. Трябва също така да се интегрират решения за ВЕИ технологии като соларни панели, термопомпи, фотоволтаични панели, аеротермални системи.