Препоръки за основно обновяване

Препоръки  за основно обновяване на QualDeEPC, адаптирани към българския контекст.

Климатични зониТипСпецифични препоръкиизберете
всички
Изолация на външни стени
Стена с подобрени топлоизолационни характеристики (nZEB като стандарт за обновяване или подобен)
128
всички
Изолация на външни стени
Стена с изключителни топлоизолационни характеристики (nZEB стандарт за нови сгради или подобен)
129
всички
Изолация на покрив
Покрив с подобрена изолация
130
всички
Изолация на покрив
Покрив с изключителни топлоизолационни характеристики
131
всички
Изолация на таван на неотопляем сутерен/приземен етаж
Етаж свързан с неотопляем сутерен или приземен етаж с подсилена изолация
132
всички
Подмяна на врати
Прозорец с подобрени изолационни характеристики: напр. Прозорец с двоен стъклопакет, оборудван с дебело аргоново или криптоново термично прекъсване и нискоемисионно стъкло
133
всички
Подмяна на прозорци
Прозорец с изключителни изолационни характеристики, напр. прозорец с троен стъклопакет
134
всички
Подмяна на врати
Врата с подобрени изолационни характеристики
135
всички
Подмяна на врати
Врата с изключителни изолационни характеристики
136
всички
Подмяна/Инсталиране на сенници
Външни щори (венециански, капаци или тента)
137
всички
Подмяна/Инсталиране на сенници
Фиксирани хоризонтални/вертикални устройства за засенчване, като навеси, жалузи
138
всички
Подмяна/модернизация на инсталацията за вентилация
Вентилационна система (без рекуперация на топлина) с изключително ниска консумация на електроенергия
139
всички
Подмяна/модернизация на инсталацията за вентилация
Вентилационна система с рекуперация на топлина мин. 80% и много ниска консумация на електроенергия
140
всички
Подмяна/модернизация на инсталацията за вентилация
Вентилационна система с рекуперация на топлина мин. 90% и много ниска консумация на електроенергия
141
всички
Подмяна/модернизация на инсталацията за отопление
Отоплителни системи с европейски енергиен етикет Кат. A или по-висок
142
всички
Подмяна/модернизация на инсталацията за охлаждане
Системи за охлаждане с европейски енергиен етикет Кат. A или по-висок
143
всички
Подмяна/модернизация на инсталацията за БГВ
Системи за БГВ с европейски енергиен етикет Кат. A или по-висок
144
всички
Използване на възобновяеми енергийни източници
значителна част от потреблението на енергия трябва да се покрива от възобновяеми енергийни източници
145
всички
Използване на възобновяеми енергийни източници
всички външни стени, покривът и приземният етаж трябва да бъдат изолирани топлоизолация с изключителни топлинни характереистики
146
всички
Използване на възобновяеми енергийни източници
Фотоволтаични системи (включително за собствени нужди)
147
всички
Осветление
LED осветление
148
всички
Осветление
Димери
149
всички
Намаляване на топлинните мостове
Намален топлинен мост за неструктурни строителни елементи, като балкони, тераси, капандури и фиксирани засенчващи устройства
150
всички
Increased air tightness
Скорост на обмен на въздух 1.5 h-1 или по-малка при налягане 50 Pa
151
всички
Increased air tightness
ИЛИ
152
всички
Increased air tightness
Херметичност по нов строителен стандарт
153
всички
Сградна автоматизация
Система за сградна автоматизация Кат.В или по-висока съгласно EN 15232
154
всички
Други
Изолация на всички страни
155
всички
Други
Подмяна на циркулационни помпи с помпи, които отговарят на минималните изисквания за етикет ErP
156
всички
Други
Оптимизиране на хидравличния баланс за отоплителни системи на водна основа
157