Специфични инструменти и калкулатори

Тук можете да намерите линкове към конкретни инструменти и калкулатори за обновяване, които ясно очертават разходите за обновяване, потенциалните спестявания на енергия и други ползи от обновяването.

 

 

Опростен калкулатор за оценка на енергийни спестявания

 

Инструмент за енергийно обновяване на жилищни сгради

 

Енергиен калкулатор за разход за отопление