Системи за охлаждане

Основното предназначение на една климатична система е да поддържа благоприятен за работа или почивка микроклимат в затворени пространства.  В  масовия  случай  се  поддържа  единствено  определена температура на въздуха, но често климатичната система е отговорна и за относителната му влажност и подвижност в граници, ненарушаващи нормалното топлинно самочувствие на хората, пребиваващи в помещенията. Промишлените климатични системи осигуряват поддържането  на необходимите  параметри на въздушната среда, които са подходящи за протичането на специфични технологични процеси в производствени помещения.

 

Най-общо, климатичните системи могат да бъдат разделени на две групи. В първата група се включват битовите климатици, предназначени предимно за климатизация   на   едно   или   няколко   помещения   в   еднофамилни   къщи, апартаменти, отделни помещения от офисни или административни сгради и др. Логично, представителите на тази група не се отличават с висока мощност. Втората група включва климатици със значително по-голяма мощност, предназначени да поддържат параметрите на микроклимата в големи като обем многобройни помещения и цели сгради.

Сплит системи

Предимства и недостатъци на сплит системите

Инверторни сплит системи

Мултисплит системи

Мобилни климатици

Системи за централна климатизация

Сплит системи

Сред най-често използваните и познати на потребителите климатици са т.нар. сплит системи. Наименованието им се дължи на английската дума split, която в превод означава разделям и е провокирано от факта, че при тях два от основните елементи на климатика – кондензаторът и изпарителят са в две отделни тела – външно и вътрешно.

Външното тяло се монтира на открито – върху външната стена на сградата, на балкон и др. В него се намират кондензаторът и компресорът на климатика. Вътрешното тяло се поставя в самото климатизирано помещение и в него са поместени изпарителят и терморегулиращият вентил. Двете тела се свързват по между си с тръби, по които циркулира хладилен агент, обикновено фреон.

Предимства и недостатъци на сплит системите

Характерно за сплит системите е, че те охлаждат или съответно загряват въздуха в помещението, но не могат да осигурят пресен въздух. Това води до повишаване на концентрацията на вредни вещества, което налага периодично проветряване на помещението. Друга основна критика към сплит системите е фактът, че външното тяло (монтирано към външната стена на сградата) загрозява фасадата и е дори в състояние да промени архитектурния облик на сградата.

Наред с недостатъците, сплит системите имат и редица предимства. Сред тях са висока ефективност, ниски нива на генерирания шум, свобода на избор по отношение  на  място  на  разполагане  и  вид  на  вътрешното  тяло.  Най-често срещани са вътрешните тела за монтаж на стена, но се предлагат и такива за монтаж под таван, в окачен таван, върху пода и др. Сред основните предимства на сплит системите са и относително елементарната конструкция, обезпечаваща сравнително ниска себестойност на климатика, както и бързият и лесен монтаж. Всички изброени предимства превръщат този вид климатици в едно от най- предпочитаните от потребителите решения за климатизация.

Инверторни сплит системи

Основен критерий при избора на климатик наред с мощността, поддържаната функционалност, дизайна и цената, са възможностите за икономия на електроенергия, които той предлага. Когато високата ефективност и дългият експлоатационен срок са водещи критерии за избор, специалистите препоръчват да се избере сплит система с инверторно управление на компресора. Освен че са икономични,  тези  климатици  бързо  охлаждат  или  загряват  въздуха,  при  това много точно поддържат предварително зададената температура. Предлагат се и модели, които според техническата спецификация, предоставена от производителя, са способни да работят ефективно в режим на отопление на въздуха, дори при външни температури от порядъка на  -20 °С. С обикновена сплит система това би било химера.

Характерно  за  инверторното  управление  е,  че  мощността  на  климатика  се регулира чрез промяна честотата на въртене на компресора. По този начин се постига плавна промяна на отдаваната и консумираната мощност.

Мултисплит системи

Тези климатични системи са подобни на обикновените сплит системи. Основната разлика е в броя на вътрешните тела, включени към едно външно тяло. При мултисплит системите към едно външно тяло могат да бъдат включени от две до пет вътрешни тела. Използването им се препоръчва в случаите, в които е невъзможно монтирането на няколко външни тела или когато архитектурният стил на сградата не го позволява. Могат  да работят в режим на отопление, в режим на охлаждане,  както  и  да  поддържат  и  двата  режима.  Вътрешните  тела  не  се различават от тези на обикновените сплит системи, като и при мултисплит системите се предпочитат предимно тези от стенен тип.

Принципно, мултисплит системите също са инверторни   и конвенционални. По- често срещани са системите с инверторно управление, което осигурява повишен комфорт и икономична работа. Въпреки не рядко срещаното мнение, че използването  на  една  мултисплит  система  вместо  няколко  единични  сплит системи е по-изгодно от финансова гледна точка, е добре да се има предвид, че това не винаги е вярно. Често стойността на оборудването е сходна, но разходите за монтажа на една мултисплит система превишават тези на единичните сплит системи. Като тяхно предимство може да се посочи разнообразието от различни конструкции вътрешни тела – настенни, канални, касетъчни, таванни и колонни.

Мобилни климатици

Представляват климатици тип моноблок, които са подходящи предимно за охлаждане на едно помещение, но биха могли да се използват и за неговото отопление. Те се разполагат в климатизираното помещение и обикновено се свързват с прозорец, врата, вентилационна шахта и т.н., посредством гъвкав въздуховод, през който се отвежда топлият въздух. Повечето мобилни климатици са оборудвани с програмируем 8 или 24 часов таймер, с помощта на който се задава   режимът   на   работа   на   климатика.   Разполагат   и   с   дистанционно управление. Някои мобилни климатици се окомплектоват с филтър за очистване на въздуха от прах и разполагат с вграден йонизатор.

Като предимство на този тип климатик може да се посочи възможността той да бъде  преместен,  пренесен  в  друго  помещение  или  изнесен.  Разстоянието,  на което мобилните климатици могат да бъдат премествани в рамките на едно помещение, се ограничава от въздуховода. Като известна трудност при използването на мобилни климатици се приема необходимостта от периодично изхвърляне на кондензата, който се образува при охлаждане на въздуха.

aa-portatil2
Системи за централна климатизация

Системите   за   централна   климатизация   са   предназначени   предимно   за поддържане   на   микроклимата   в   големи   като   обем   помещения,   например търговски центрове, ресторанти, кина, концертни зали, производствени халета и т.н. Използването им е целесъобразно в приложения, в които е необходимо едновременното климатизиране на голям брой помещения или на сградата като цяло.

Централната климатизация включва комплекс от различни мероприятия, чрез които се осигурява подаване на достатъчно количество външен въздух за осигуряване на добра вентилация. Осъществява се автоматично регулиране на температурата и влажността на въздуха чрез нагряване, охлаждане, овлажняване или изсушаване, предвижда се пречистване на въздуха от прах и различни механични примеси и др.