Сертификат за енергийни характеристики на сграда

Тук ще намерите информация за:


• Сертификата за енергийни характеристики на сграда и цел/приложимост/задължения
• Процедура за оценка на енергийните характеристики на сграда
• Видове сертификати за енергийни характеристики на сгради
• Препоръки за основно обновяване • Издаване на енергийни сертификати и когато това е регламентирано