ПЛАТФОРМА ЗА ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ

ПОДДРЪЖКА НА ОСНОВНОТО ОБНОВЯВАНЕ, СВЪРЗАНО СЪС СЕРТИФИКАТ ЗА ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ (EPC)

Бихте ли искали да подобрите вашата сграда (жилищна /със социална значимост) и да консумирате по-малко енергия?

Европейският проект QualDeEPC разработи портала DRNP (Deep Renovation Network Platform), който улеснява обновяването на сгради по отношение на енергийната ефективност и създава услугата едно гише за комуникация между различните заинтересовани страни, участващи в енергийното обновяване на сгради

ПОРТАЛЪТ QUALRENOVATE Е ОНЛАЙН УСЛУГА НА ЕДНО ГИШЕ ЗА:

Предоставяне на съвети и информация за енергия, разходи и ползи, административни и финансови въпроси, свързани с основното обновяване на сгради и сертификати за енергийни характеристики на сгради,
както и подпомагане с информация собствениците на сгради

Порталът Qualrenovate има за цел:

– да предлага продуктите/услугите, от които се нуждае клиентът
– да улесни възможно най-бързо, клиентите от гледна точка на проучване, проектиране или бюрократични процеси..
– в някои случаи може да подпомогне изпълнението от името на клиента или дори да разреши проблеми с финансирането..


Целевата аудитория на портала Qualrenovate е:

Собственици на сгради
Потенциални купувачи или наематели
Консултанти по енергийна ефективност
Граждани
Публични органи
Строителни предприемачи/ техници/инсталатори
Градове/Общини
Местни жилищни компании
Социални кредитни агенции
Професионални сгради и разработчици
Архитекти
Финансови институции
Енергийни компании.

ИСКАТЕ ЛИ ДА ПОЛУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБНОВЯВАНЕТО И ДРУГИ ПРЕДИМСТВА ОТ НЕГО?

Множество ползи и съпътстващи ползи, произтичащи от предприемане на мерки за подобряване на енергийните характеристики и намаляване на въглеродните емисии в съществуващи сгради, е обобщено на фигурата:

Енергийна ефективност

Множество ползи и съпътстващи ползи, произтичащи от предприемане на мерки за подобряване на енергийните характеристики и намаляване на въглеродните емисии в съществуващи сгради, е обобщено на фигурата:


Намаляване на потреблението на енергия
Намаляване на въглеродните емисии
Намаляване на разходите за жизнения цикъл
Подобряване на цялостното качество на сградата
Подобряване на благосъстоянието на потребителя
Макроикономически съпътстващи ползи
Намаляване на потреблението на енергия

Намаляване на потреблението на енергия: за да се подобри енергийната ефективност и да се намали консумацията на енергия, е необходимо да се намали топлообмена с околната среда чрез подобряване на ограждащите елементи на сградите (фасади, покрив, под, прозорци и херметичност) и да се приложат по-ефективни технически системи. От решаващо значение е да се увеличи внедряването на възобновяеми енергийни източници.

Намаляване на въглеродните емисии

Намаляване на въглеродните емисии: за да се постигнат целите за намаляване на въглеродните емисии в Европа (80% до 95% през 2050 г., в сравнение с нивата от 1990 г. според Европейската комисия, 2011 г.), е от решаващо значение да се подобри енергийната ефективност на сградите, намаляване на потреблението на енергия и особено да се внедри използването на възобновяеми енергийни източници, които се оказаха много ефективни при намаляването на въглеродните емисии.

Намаляване на разходите за жизнения цикъл

Намаляване на разходите за жизнения цикъл: препоръчително е да се използва подход чрез жизнения цикъл, тъй като чрез спестяване на енергия, допълнителната първоначална инвестиция ще бъде възстановена.

Подобряване на цялостното качество на сградата

Подобряване на цялостното качество на сградата: Строителна физика (По-малко проблеми с конденз, влажност и мухъл); Лесно използване и контрол при използване (Леснота на използване и контрол на обновената сграда от потребителите); Естетика и архитектурна интеграция; Полезни строителни площи (увеличаване възползването от балконите чрез ефективно остъкляване или намаляване полезната площ при полагане на вътрешна изолация или нови BITS); Безопасност (нахлуване и аварии) като нови елементи по най-новите стандарти, осигуряващи по-малко рискове.

Подобряване на благосъстоянието на потребителя

Подобряване на благосъстоянието на потребителя: Топлинен комфорт (поради по-добри стайни температури, по-висока температура на излъчване, по-малки температурни разлики, въздушни течения и влажност на въздуха); Естествено осветление и контакт с външната среда (подобряване на настроението, морала, по-малка умора, намалено напрежение на очите); По-добро качество на въздуха в помещенията, което влияе върху по-доброто здраве и по-висок комфорт; Намаляване на нивото на вътрешния/външния шум; Повишена гордост, престиж, репутация поради предприетите мерки, свързани с енергийната ефективност; Лесното инсталиране и намаленото раздразнение могат да се използват като параметри за намиране на пакета от мерки, който обединява максимума от предимства

Макроикономически съпътстващи ползи

Макроикономически съпътстващи ползи: екологични (Намаляване на замърсяването на въздуха, намаляване на отпадъците от строителство и разрушаване); Икономически (по-ниски цени на енергията, нови бизнес възможности, създаване на работни места, процент на избегнати енергийни субсидии; подобрена производителност); Социални (Подобрено социално благосъстояние, по-малко горивна бедност, Повишен комфорт, Намалена смъртност и заболеваемост; Намалени физиологични ефекти (Ползи от ученето и производителността поради по-добра концентрация) Енергийна сигурност поради намаляване на зависимостта от внос на енергия.

За повече информация:

Benefits from energy related building renovation beyond costs, energy and emissions  

Свали

Cost-Effective Energy and Carbon Emissions Optimization in Building Renovation (Annex 56)

Свали