ПРОМОТИРАНЕ НА ОСНОВНОТО ОБНОВЯВАНЕ

Тук можете да намерите информация за медии и събития, които насърчават основното обновяване и неговите ползи и разходи за собствениците и инвеститорите на сгради, включващи участници от страна на предлагането в медийната работа, събития и финансиране и организирани/участни от партньори на QualDeEPC.

ТЪРСЕНЕ НА МЕДИИ И СЪБИТИЯ ПРОМОТИРАЩИ ОСНОВНОТО ОБНОВЯВАНЕ

Назад
Име на събитието
2-РА НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА: Представяне и дискусии относно предложения за усъвършенстване на процедурите за енергийно сертифи-циране и разработване на платформа за основно обновяването на сгради
Тип
Събития
От дата/час
04/02/2021 13:30
Област
Национален
До дата/час
04/02/2022 17:00
Място
онлайн
Текст
Бихме искали да Ви поканим на втория семинар на заинтересованите страни на проекта QualDeEPC. Основната цел е да Ви информираме за напредъка на проекта и да обсъдим разработените предложения за политики на национално и европейско равнище, описани в Зелената книга за добри практики при оценка, сертифициране и използване на енергийните сертификати.
Публикуваната Зелена книга предоставя подробен анализ и стратегически предложения за подобрение в седемте области, които проектът QualDeEPC определи като свой приоритет за разработването на усъвършенствани процедури за енергийно сертифициране
Уебсайт/Линк за информация
https://qualdeepc.eu/event/qualdeepc-national-expert-workshop-bulgaria

ВЪВЕДЕТЕ МЕДИИ И СЪБИТИЯ ПРОМОТИРАЩИ ОСНОВНОТО ОБНОВЯВАНЕ