VISAPTVEROŠAS ATJAUNOŠANAS TĪKLA PLATFORMA

VISAPTVEROŠAS ATJAUNOŠANAS ATBALSTS SAISTĪTS AR ENERGOSERTIFIKĀTU (EPC)

Vai vēlaties uzlabot savu ēku (dzīvojamā / administratīvā) un patērēt mazāk enerģijas?

Eiropas projekts QualDeEPC ir izstrādājis DRNP (Deep Renovation Network Platform) portālu, kas atvieglo ēku atjaunošanu energoefektivitātes ziņā un veido vienas pieturas aģentūru saziņai starp dažādām ēku atjaunošanā iesaistītajām pusēm.

QUALRENOVATE PORTĀLS IR TIEŠSAISTES VIENAS PIETURAS VEIKALS:

Konsultāciju un informācijas sniegšana par enerģiju, izmaksām un ieguvumiem,

administratīvie, finanšu jautājumi, kas saistīti ar ēku atjaunošanu un energosertifikātiem,
kā arī piedāvājumi ēku īpašniekiem

Portāla Qualrenovate mērķis ir:

- Piedāvāt klientiem nepieciešamos produktus/pakalpojumus.
- Relieve, as soon as possible, the customers of research, design or bureaucratic process.
- Pēc iespējas viarāk atslogot klientus no izpētes, projektēšanas vai birokrātiskā procesa.

Qualrenovate portāla mērķauditorija ir:

Ēku īpašnieki
Potenciālie pircēji vai īrnieki
Neatkarīgi eksperti ēku energoefektivitātes jomā
Iedzīvotāji
Valsts iestādes
Būvuzņēmēji / tehniķi / uzstādītāji
Pilsēta/pašvaldība
Vietējie mājokļu apsaimniekošanas uzņēmumi
Sociālo kredītu aģentūras
Profesionāli būvuzņēmēji un attīstītāji
Arhitekti
Finanšu institūcijas
Enerģētikas uzņēmumi.

VAI VĒLATIES IEGŪT INFORMĀCIJU UN CITAS PRIEKŠROCĪBAS PĒC ATJAUNOŠANAS?

Vairāki ieguvumi un līdzieguvumi, kas tiek iegūti pēc esošo ēko energoefektivitātes uzlabošanas un oglekļa emisiju samazināšanas pasākumiem, ir apkopoti attēlā:

Energoefektivitāte

Vairāki ieguvumi un līdzieguvumi, kas tiek iegūti pēc esošo ēko energoefektivitātes uzlabošanas un oglekļa emisiju samazināšanas pasākumiem, ir apkopoti attēlā:

Vairāk informācijas:

Ieguvumi no ar enerģiju saistītās ēku atjaunošanas, viņpus izmaksām, enerģiju un emisijām  

Down load

Rentablas enerģijas un oglekļa emisiju optimizācija ēku atjaunošanā (56.pielikums)

Down load