ENERGOSERTIFIKĀTS

Jūs atradīsiet informāciju par:


• Energosertifkātiem kopumā un mērķi/lietošana/pienākumi
• Energosertifkātu novērtēšanas procedūra
• Energosertifkātu formas un veidi
• Atjaunošanas ieteikumi
• Eenergosertifikātu izsniegšana un kur tas tiek reglamentēts

Jūs atradīsiet informāciju par energosertifkātu novērtēšanas mērķiem/lietošanu, procedūrām, rīkiem un vērtētājiem, kā arī par ēkas atjaunošanas ceļvedi un pasi