Atjaunošanas aprēķinu kalkulators

QualDeEPC projekta laikā tika atjaunots daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas enerģijas aprēķina rīks, kurš dod iespēju novērtēt tipveida daudzdzīvokļu ēku esošo enerģijas patēriņu un sagaidāmo enerģijas patēriņu pēc ēkas atjaunošanas.

Rīks pieejams zemāk:


https://drive.google.com/drive/folders/1M25mFFV5tETMSlJUfFkSdDKVxC1H_kYH?usp=share_link