Atjaunojamā enerģija

R1-Saules siltumenerģija

Tradicionālā mājsaimniecības karstā ūdens sagatavošanas iekārta ir balstīta uz aukstā ūdens novadīšanu caur apkures sistēmu (elektrisko termosu, kondensācijas katlu, modulējošu gāzes sildītāju…), izmantojot fosilo kurināmo, piemēram, dabasgāzi. Ja ēkā ir uzstādīti saules kolektori, aukstais ūdens cirkulē caur saules kolektoru ar sūknēšanas sistēmas palīdzību un siltuma pārneses šķidrums tiek uzkarsēts. Tālāk ūdens izplūst augstākā temperatūrā un tiek novadīts uz akumulatoru; parasti akumulatorā spoles iekšpusē siltumu nodod eksportētājam ar šķidrumu.

R2-Saules elektroenerģija

Fotoelementu enerģija ir tieša saules starojuma pārvēršana elektroenerģijā. Šī transformācija notiek ierīcēs, ko sauc par fotoelementu paneļiem.

R3-Zemes siltums

Tā ir enerģija, kas uzkrāta siltuma veidā zem zemes virsmas, tā ietver siltumu, kas uzkrāts gruntī, augsnē un gruntsūdeņos neatkarīgi no tā temperatūras, dziļuma vai izcelsmes.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS
R4- Gaisa siltums

Gaisā esošo siltumu iespējams izmantot ēku apkures nodrošināšanai uzstādot gaiss-gaiss vai gaiss-ūdens tipa siltumsūkņus. Siltumsūkņu darbināšanai tiek izmantota elektroenerģija. Jo efektīvāks ir siltumsūknis, jo vairāk enerģijas vienību no apkārtējā gaisā esošā siltuma siltumsūknis var iegūt izmantojot vienu vienību elektroenerģijas. Gaisa siltumsūkņu uzstādīšana ir vienkāršāka un ātrāka nekā zemes siltumsūkņu uzstādīšana, jo nav nepieciešams veikt rakšanas darbus.

Vairāk informācijas
R5-BIOMASa

Biomasa ir viens no populārākajiem apkures veidiem Latvijā. Vēsturiski ēkas Latvijā apkures vajadzībām ir izmantojušas malkas krāsnis. Mūsdienās malku aizstāj skaidu granulas un lielās katlu mājās – šķelda. Bez šiem populārākajiem biomasas veidiem, iespējams izmantot arī cita veida biomasas kurināmo – salmus, briketes, u.c.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS