Karstā ūdens sistēmas

Centralizēta karstā ūdens apgāde

Visbiežāk ēkās tiek izmantota centralizēta karstā ūdens apgāde, kad karstais ūdens tiek sagatavots ēkas siltummezglā vai katlu mājā. Šādā gadījumā karstā ūdens enerģija tiek patērēta ne tikai ūdens uzsildīšanai, bet arī siltumenerģijas zudumu kompensēšanai no karstā ūdens sadales cauruļvadiem. Ja šie cauruļvadi nav siltināti vai to izolācija ir novecojusi, siltumenerģijas zudumi no cauruļvadiem var būt lielāki nekā enerģijas apjoms, kas nepieciešams, lai ūdeni uzssildītu no aukstā ūdens temperatūras (5-10 oC) līdz nepieciešamajai karstā ūdens temperatūrai (55 oC). Tāpēc bieži vien neatjaunotās ēkās tiek izdalīts ūdens uzssildīšanas enerģijas patēriņš un karstā ūdens cirkulācijas enerģijas patēriņš.

Gaiss/ūdens siltumsūkņi karstā ūdens sagatavošanai

Eksistiē gaiss-ūdens siltumsūkņi, kas var nodrošināt tikai karstā ūdens (karstā ūdens) sagatavošanu. Tiem ir divas daļas, augšējā daļa, kas ir pats sūknis ar korpusu, un apakšējā daļa, kas ir integrētais karstā ūdens akumulators. Šāda veida sūkņi ūdens sildīšanai izmanto ārējo gaisu. Sūkņa veiktspēja ir norādīta uz tā energomarķējuma, kā arī tā klasifikācija, kas var būt B vai A vai A+, kur A+ ir labāka par A.

 

Parasti ēku atjaunošanas laikā šāda veida siltumsūkņi tiek izmantoti, ja nepieciešams tikai karstais ūdens, nevis apkures sistēma.

 

Šādi siltumsūkņi Latvijā pagaidām ir maz izplatīti un biežāk novērojam, ka karstā ūdens sagatacvošanai tiek izmantoti vienkārši elektriskie boikleri.

Lai iegūtu vairāk informācijas par profesionālajām asociācijām, noklikšķiniet šeit 

Lai iegūtu papildinformāciju par Visaptverošu rekonstrukciju. Ieteikumi, noklikšķiniet šeit

Ja vēlaties uzzināt vairāk par rekonstrukcijas instrumentiem vai kalkulatoriem, noklikšķiniet šeit