Gaisa dzesēšanas sistēmas

Šajā nodaļā ir iekļauts apraksts par visbiežāk izmantotajām gaisa dzesēšanas sistēmām.

Portatīvie gaisa kondicionieri

Portatīvie gaisa kondicionieri ir iekārtas, kur vienā iekārta ir apkopotas visas gaisa kondicionieru daļas. Šādas iekārtas bieži izmanto ēkās un telpās, kur ir mazs dzesēšanas enerģijas patēriņš. Šo iekārtu lietošana ir vienkārša, un to uzstādīšana ir ātra. Portatīvo gaisa kondicionieru lielākais mīnuss ir to zemā efektivitāte salīdzinot ar citiem gaisa kondicionieru veidiem. Zemā efektivitāte saistīta ar to, ka portatīvais gaisa kondicionieris no gaisa paņemto siltumu no ēkas izvada kopā ar telpas atdzesēto gaisu un līdz ar to telpā nonāk palielināts āra gaisa apjoms. Šis āra gaiss parasti ir ievērojami siltāks nekā atdzesētais telpas gaiss. Portatīvajiem gaisa kondicionieriem arī jānovada kondensāts, kas veidojas atdzesējot silto gaisu. Ja tas netiek pareizi izdarīts, tad sagaidāms, ka kondensāts iztecēs no kondicioniera un bojās grīdas, uz kuras novietots šis kondicionieris, segumu.

Ja paredzams, ka telpā katru gadu viedosies nepieciešamība veikt gaisa dzesēšanu, tad labāk izskatīt citus gaisa kondicionieru veidus.

aa-portatil2
Split tipa gaisa kondicionieri

Šis ir izplatītākais gaisa kondicionieru veids, kad kondicionieris sastāv no divām daļām – ārējā un iekšējā bloka.

Ārējā bloka mērķis ir aizvadīt apkārtējā vidē lieko siltumu, kas paņemts no telpas, bet iekšējais bloks ir iekārta, kas šo telpas siltumu paņem un novada uz ārējo bloku.

Šāda gaisa kondicioneira uzstādīšanu veic tikai speciāli apmācīti profesionāļi. Līdz ar to tas ir laikietiplīgāks un dārgāks process.

Split tipa gaisa kondicionieri ir ievērojami efektīvātki par portatīvajiem gaisa kondiciopnieriem, jo split tipa gaisa kondicionieros nenotiek atdzesētā āra gaisa nokļūšana apkārtējā vidē, un siltais āra gaiss nenonāk atdzesētajā telpā.

 

 

    •  
Centrlizēta aukstumapgāde

Publiskajās telpās arvien biežāk tiek izmantota centralizēta aukstumapgādes sistēma, kad ēkai nepieciešamā aukstumenerģija tiek saražota centralizēti un nopdota telpās ar fan-coil vai mehāniskās ventilācijas sistēmas palīdzību. Šādas sistēmas izbūve ir tehniski sarežģīta un parasti tā tiek veikta jaunceļāmās ēkās. Esošās ēkās šādu sistēmu tehniski ir iespējams izbūvēt, taču jārēķinās ar laika un naudas resursu lielāku patēriņu.

Klimatam kļūstot siltākam, jārēķinās, ka šādu sistēmu izbūve ēkas arvien biežāk un biežāk būs nepieciešamība nevis iegriba.

Ķā samazināt ēku dzesēšanas nepieciešamību

Lai samazinātu nepieciešamību ēku gaisa dzesēšanai vasarās, iespējami vairāki risinājumi:

1. Veicot ēku projektēšanu – korekts ārējais noēnojums, novietojums pret debespusēm;

2. Ekspluatējot ēkas – nakts vēdināšana, kad tiek atvērti logi nakts laikā un tiek nodzesētas ēkas konstrukcijas