Pakalpojumi un Produkti

Visaptverošas atjaunošanas tīkla platforma ir QualdeEPC projekta izveidots informācijas rīks, kas vērsts uz ēku visaptverošu atjaunošanu.

Pakalpojumi un produkti ēku visaptverošai atjaunošanai pēc iespējas vairāk atbrīvo klientus no izpētes, projektēšanas vai birokrātiskā procesa.

Pakalpojumi un produkti sniedz informāciju par:

(i) Visaptverošu atjaunošanu: vispārīga informācija, principi, ieteikumi, īpaši instrumenti un kalkulatori.

(ii) Energosertifikāti — sertifikāti, ceļvedis un pase

(iii) Celtniecības speciālisti un sistēmu piegādātāji: speciālisti, piegādātāji un norādījumi, kā atrast un atpazīt cienījamus un augsti kvalificētus uzņēmumus.

(iv) finansēšanas/subsīdiju programmas: finanšu stimuli, aizdevumi, subsīdijas vai trešo pušu finansējums un BUJ par finansēšanas jautājumiem.

(v) Visaptverošas atjaunošanas veicināšana: plašsaziņas līdzekļi un pasākumi, kas veicina visaptverošu atjaunošanu.

(vi) Demonstrācijas ēkas: enerģijas renovācijas pasākumu priekšrocības.

(vii) Apmācību iespējas: kursi/pasākumi/semināri/semināri par ēku atjaunošanu.

(viii)Atjaunošanas platformas: citas platformas, kas vērstas uz ēku atjaunošanu.

deep-renovation-01

VISAPTVEROŠA ATJAUNOŠANA VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

VISAPTVEROŠA ATJAUNOŠANA: VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA, PRINCIPI, IETEIKUMI, ĪPAŠI INSTRUMENTI UN KALKULATORI

Noklikšķiniet šeit
promotion 256

VISAPTVEROŠAS ATJAUNOŠANAS VEICINĀŠANA

VISAPTVEROŠAS ATJAUNOŠANAS VEICINĀŠANA: PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻI UN PASĀKUMI, KAS VEICINA VISAPTVEROŠU ATJAUNOŠANU

Noklikšķiniet šeit
energy certificate250

ENERGOSERTIFIKĀTS

ENERGOSERTIFIKĀTI — SERTIFIKĀTI, CEĻVEDIS, UN PASE

Noklikšķiniet šeit
demonstration-building-01

DEMONSTRĀCIJAS ĒKAS

DEMONSTRĀCIJAS ĒKAS: ENERĢIJAS ATJAUNOŠANAS PASĀKUMU PRIEKŠROCĪBAS

Noklikšķiniet šeit
renovation platform-02

CELTNIECĪBAS SPECIĀLISTI UN SISTĒMU PIEGĀDĀTĀJI

CELTNIECĪBAS SPECIĀLISTI UN SISTĒMU PIEGĀDĀTĀJI: SPECIĀLISTI, PIEGĀDĀTĀJI UN NORĀDĪJUMI, KĀ ATRAST UN ATPAZĪT CIENĪJAMUS UN AUGSTI KVALIFICĒTUS UZŅĒMUMUS.

Noklikšķiniet šeit
training-01

APMĀCĪBU IESPĒJAS

APMĀCĪBU IESPĒJAS: KURSI/ PASĀKUMI /DARBNĪCAS/ ĒKU ATJAUNOŠANAS SEMINĀRI

Noklikšķiniet šeit

FINANSĒŠANAS / SUBSĪDIJU PROGRAMMAS

FINANSĒŠANAS/SUBSĪDIJU PROGRAMMAS: FINANSIĀLIE STIMULI, AIZDEVUMI, SUBSĪDIJAS VAI TREŠO PERSONU FINANSĒJUMS, UN BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI PAR FINANSĒŠANAS PROBLĒMĀM

Noklikšķiniet šeit
building-01

ATJAUNOŠANAS PLATFORMAS

ATJAUNOŠANAS PLATFORMAS: CITAS PLATFORMAS, KAS VĒRSTAS UZ ĒKU ATJAUNOŠANU

Noklikšķiniet šeit